ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΓΗΠΕΔΩΝ
 
22/04/2024 - 25/04/2024
Δευτέρα, 22/04/2024 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00
Court 1 (green set)

08:00

09:00

10:00

11:00

12:00

13:00

14:00

15:00

16:00

17:00

ΣΚΟΥΡΜΑΛΛΑΣ
ΠΟΛΙΑΣ
ΣΚΟΥΡΜΑΛΛΑΣ

23:00

Court 2 (green set)

08:00

09:00

10:00

11:00

12:00

13:00

ΓΙΩΡΓΙΟΥ
ΠΕΡΓΑΝΤΗΣ
ΘΕΟΧΑΡΑΤΟΣ
ΜΑΥΡΟΝΙΚΟΛΑΣ
(3)
ΠΟΥΖΟΥΚΑΚΗΣ
ΚΟΝΤΑΚΗ
(1)
ΓΙΩΡΓΙΟΥ
ΚΟΥΚΟΥΛΑ
(4)
ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ
ΜΑΝΕΤΤΑ
(4)
ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ
ΚΑΒΟΥΚΛΗΣ
(1)

22:00

23:00

Court 3 (green set)

08:00

09:00

10:00

11:00

12:00

13:00

14:00

ΘΕΟΧΑΡΑΤΟΣ
ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
(3)
ΠΟΥΖΟΥΚΑΚΗΣ
ΔΡΑΚΟΣ
(6)
ΠΟΥΖΟΥΚΑΚΗΣ
ΣΚΟΥΡΜΑΛΑ
(5)
ΘΕΟΧΑΡΑΤΟΣ
ΠΕΡΓΑΝΤΗΣ
(4)
ΘΕΟΧΑΡΑΤΟΣ
ΠΕΡΓΑΝΤΗΣ
(4)
ΠΟΥΖΟΥΚΑΚΗΣ
ΜΑΧΡΑΜΑΣ
(2)

22:00

23:00

Court 4 (green set)

08:00

09:00

10:00

11:00

12:00

13:00

14:00

ΘΕΟΧΑΡΑΤΟΣ
ΠΟΛΙΑ
(3)
ΠΟΥΖΟΥΚΑΚΗΣ
ΠΕΤΡΟΥΓΑΚΗ
(5)
ΚΟΝΤΑΚΗ
ΚΟΥΦΟΜΑΝΩΛΗ
(3)
ΠΟΥΖΟΥΚΑΚΗΣ
ΒΟΛΟΝΑΚΗΣ
(4)
ΠΟΥΖΟΥΚΑΚΗΣ
ΜΑΥΡΟΝΙΚΟΛΑ
(4)
ΚΟΝΤΑΚΗ
ΒΟΛΟΝΑΚΗΣ
(2)

22:00

23:00

Court 5 (green set)

08:00

09:00

10:00

11:00

12:00

13:00

14:00

ΘΕΟΧΑΡΑΤΟΣ
ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ
(3)
ΚΟΝΤΑΚΗ
ΜΑΡΙΝΑΚΗ
(3)
ΚΟΝΤΑΚΗ
ΧΕΙΜΩΝΕΤΤΟΥ
(3)
ΚΟΝΤΑΚΗ
ΒΛΑΧΟΝΙΚΟΛΟΣ
(1)
ΚΟΝΤΑΚΗ
ΖΕΡΒΑ
(1)

21:00

22:00

23:00

Court 6 (green set)

08:00

09:00

10:00

11:00

12:00

13:00

14:00

ΘΕΟΧΑΡΑΤΟΣ
ΑΡΑΠΗ
(3)
ΚΟΝΤΑΚΗ
ΜΑΥΡΟΝΙΚΟΛΑΣ
(3)
ΒΛΑΧΟΝΙΚΟΛΟΣ
ΚΟΝΤΑΚΗ
(1)
ΖΕΡΒΑ
ΠΟΥΖΟΥΚΑΚΗΣ
(1)
ΖΕΡΒΑ
ΠΟΥΖΟΥΚΑΚΗΣ
(1)

21:00

22:00

23:00

Court 7 (clay)

08:00

09:00

10:00

11:00

12:00

13:00

14:00

ΣΚΟΥΡΜΑΛΛΑΣ
ΘΕΟΧΑΡΑΤΟΣ
ΧΑΤΖΗΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
(4)
ΘΕΟΧΑΡΑΤΟΣ
ΧΑΤΖΗΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
(4)
ΜΙΚΚΙΟΥ
ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ

22:00

23:00

Court 8 (clay)

08:00

09:00

10:00

11:00

12:00

13:00

14:00

15:00

16:00

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
Τσιπότης
ΣΚΟΥΡΜΑΛΛΑΣ

20:00

ΚΑΡΠΕΤΗΣ
ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

22:00

23:00

Court 9 (clay)

08:00

09:00

10:00

11:00

ΒΛΑΧΟΝΙΚΟΛΟΣ
ΠΟΥΖΟΥΚΑΚΗΣ
(1)

14:00

15:00

ΣΚΟΥΡΜΑΛΛΑΣ
ΣΚΟΥΡΜΑΛΛΑΣ

21:00

22:00

23:00

Mini 1

08:00

09:00

10:00

11:00

12:00

13:00

14:00

15:00

16:00

17:00

18:00

19:00

20:00

21:00

22:00

23:00

Mini 2

08:00

09:00

10:00

11:00

12:00

13:00

14:00

15:00

16:00

17:00

18:00

19:00

20:00

21:00

22:00

23:00

Έλλη 1

08:00

ΜΑΓΟΣ
ΠΑΡΙΝΟΥ
(1)

10:00

11:00

12:00

13:00

14:00

ΦΑΡΜΑΚΙΔΗΣ
ΠΕΤΑΛΑΣ
(4)
ΤΕΛΟΓΛΟΥ
ΚΟΚΑΛΙΤΣΑΣ
ΜΑΓΟΣ
ΓΙΑΚΟΥΜΑΚΗΣ
(1)
ΜΠΟΙΝΤΑ
ΠΟΥΖΟΥΚΑΚΗΣ
(3)

21:00

22:00

23:00

Έλλη 2

08:00

09:00

10:00

11:00

12:00

13:00

14:00

15:00

16:00

17:00

ΧΥΤΗΡΗΣ
ΚΛΟΥΒΑΣ
ΜΑΓΟΣ
ΤΖΕΔΑΚΗΣ
(1)

20:00

21:00

22:00

23:00

Έλλη 3

08:00

09:00

10:00

11:00

12:00

13:00

14:00

15:00

16:00

17:00

18:00

19:00

20:00

21:00

22:00

23:00

Τρίτη, 23/04/2024 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00
Court 1 (green set)

08:00

ΚΟΝΤΑΚΗ
ΚΟΝΤΑΚΗΣ
(1)
ΚΟΝΤΑΚΗ
ΚΟΝΤΑΚΗΣ
(1)

11:00

12:00

13:00

14:00

15:00

16:00

17:00

ΣΚΟΥΡΜΑΛΛΑΣ
ΣΚΟΥΡΜΑΛΛΑΣ

23:00

Court 2 (green set)

08:00

09:00

10:00

11:00

12:00

13:00

ΓΙΩΡΓΙΟΥ
ΠΕΡΓΑΝΤΗΣ
ΘΕΟΧΑΡΑΤΟΣ
ΜΑΥΡΟΝΙΚΟΛΑΣ
(3)
ΓΙΩΡΓΙΟΥ
ΠΕΡΙΔΗΣ
(3)
ΠΟΥΖΟΥΚΑΚΗΣ
ΒΛΑΧΟΝΙΚΟΛΟΣ
(1)
ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ
ΚΑΒΟΥΚΛΗΣ
(3)
ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ
ΚΑΒΟΥΚΛΗΣ
(1)

22:00

23:00

Court 3 (green set)

08:00

09:00

10:00

11:00

12:00

13:00

14:00

ΘΕΟΧΑΡΑΤΟΣ
ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
(3)
ΠΟΥΖΟΥΚΑΚΗΣ
ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗ
(4)
ΠΟΥΖΟΥΚΑΚΗΣ
ΔΙΑΚΟΥΛΑΣ
(4)
ΘΕΟΧΑΡΑΤΟΣ
ΠΕΡΓΑΝΤΗΣ
(4)
ΘΕΟΧΑΡΑΤΟΣ
ΠΕΡΓΑΝΤΗΣ
(4)
ΠΟΥΖΟΥΚΑΚΗΣ
ΑΛΑΧΟΥΖΟΣ
(2)

22:00

23:00

Court 4 (green set)

08:00

09:00

10:00

11:00

12:00

13:00

14:00

ΘΕΟΧΑΡΑΤΟΣ
ΠΟΛΙΑ
(3)
ΚΟΝΤΑΚΗ
ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ
(1)
ΚΟΝΤΑΚΗ
ΠΟΥΖΟΥΚΑΚΗΣ
(1)
ΠΟΥΖΟΥΚΑΚΗΣ
ΖΕΡΒΑ
(1)
ΠΟΥΖΟΥΚΑΚΗΣ
ΖΕΡΒΑ
(1)
ΚΟΝΤΑΚΗ
ΚΑΡΑΜΗΝΑΣ
(1)

22:00

23:00

Court 5 (green set)

08:00

09:00

10:00

11:00

12:00

13:00

14:00

ΘΕΟΧΑΡΑΤΟΣ
ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ
(3)
ΚΟΝΤΑΚΗ
ΒΑΓΙΑΝΑΚΗ
(1)
ΚΟΝΤΑΚΗ
ΠΟΥΖΟΥΚΑΚΗΣ
(1)
ΚΟΝΤΑΚΗ
ΑΡΑΠΗ
(1)
ΚΟΝΤΑΚΗ
ΖΕΡΒΑ

21:00

22:00

23:00

Court 6 (green set)

08:00

09:00

10:00

11:00

12:00

13:00

14:00

ΘΕΟΧΑΡΑΤΟΣ
ΑΡΑΠΗ
(3)
ΚΟΝΤΑΚΗ
ΒΑΓΙΑΝΑΚΗ
(1)
ΒΛΑΧΟΝΙΚΟΛΟΣ
ΚΟΝΤΑΚΗ
(1)
ΖΕΡΒΑ
ΠΟΥΖΟΥΚΑΚΗΣ
(1)
ΖΕΡΒΑ
ΚΟΝΤΑΚΗ
(1)

21:00

22:00

23:00

Court 7 (clay)

08:00

09:00

10:00

11:00

12:00

13:00

14:00

ΣΚΟΥΡΜΑΛΛΑΣ
ΘΕΟΧΑΡΑΤΟΣ
ΧΑΤΖΗΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
(4)
ΘΕΟΧΑΡΑΤΟΣ
ΧΑΤΖΗΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
(4)

21:00

22:00

23:00

Court 8 (clay)

08:00

09:00

10:00

11:00

12:00

13:00

14:00

ΣΚΟΥΡΜΑΛΛΑΣ

21:00

22:00

23:00

Court 9 (clay)

08:00

09:00

ΒΛΑΧΟΝΙΚΟΛΟΣ
ΠΟΥΖΟΥΚΑΚΗΣ
(1)

12:00

13:00

14:00

15:00

ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΙΔΗΣ
ΓΚΟΥΝΑΣ

17:00

18:00

19:00

20:00

21:00

22:00

23:00

Mini 1

08:00

09:00

10:00

11:00

12:00

13:00

14:00

15:00

16:00

17:00

18:00

19:00

20:00

21:00

22:00

23:00

Mini 2

08:00

09:00

10:00

11:00

12:00

13:00

14:00

15:00

16:00

17:00

18:00

19:00

20:00

21:00

22:00

23:00

Έλλη 1
ΧΑΝΤΖΗ
OSIO
(4)
ΜΠΟΤΣΑΡΗΣ
ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ

10:00

11:00

12:00

13:00

14:00

15:00

ΠΑΠΠΟΥ
ΚΑΡΠΟΔΙΝΗ
ΧΥΤΗΡΗΣ
ΠΟΛΙΑΣ
(4)
ΜΠΟΙΝΤΑ
ΠΟΥΖΟΥΚΑΚΗΣ
(3)
ΜΑΓΟΣ
ΜΠΟΥΤΣΙΟΥΚΗΣ
(1)

22:00

23:00

Έλλη 2

08:00

09:00

10:00

11:00

12:00

13:00

14:00

15:00

ΜΑΓΟΣ
ΓΙΑΚΟΥΜΑΚΗΣ
(2)
ΜΑΓΟΣ
ΜΠΑΛΑΝΤΙΝΑ
(3)
ΜΑΓΟΣ
ΤΟΥΤΣΗ
(2)
ΜΑΓΟΣ
ΧΑΤΖΗΠΑΠΑΣ
(3)
ΧΑΝΤΖΗ
ΚΑΛΛΙΟΥΔΑΚΗΣ
(1)

22:00

23:00

Έλλη 3

08:00

09:00

10:00

11:00

12:00

13:00

14:00

15:00

16:00

17:00

18:00

19:00

20:00

21:00

22:00

23:00

Τετάρτη, 24/04/2024 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00
Court 1 (green set)

08:00

09:00

10:00

11:00

12:00

13:00

14:00

15:00

16:00

17:00

ΣΚΟΥΡΜΑΛΛΑΣ
ΓΚΟΥΝΑΣ
ΣΚΟΥΡΜΑΛΛΑΣ

23:00

Court 2 (green set)

08:00

09:00

10:00

11:00

12:00

13:00

ΓΙΩΡΓΙΟΥ
ΠΕΡΓΑΝΤΗΣ
ΘΕΟΧΑΡΑΤΟΣ
ΜΑΥΡΟΝΙΚΟΛΑΣ
(3)
ΠΟΥΖΟΥΚΑΚΗΣ
ΚΟΝΤΑΚΗ
(1)
ΓΙΩΡΓΙΟΥ
ΚΟΥΚΟΥΛΑ
(4)
ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ
ΚΑΒΟΥΚΛΗΣ
(3)
ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ
ΜΑΡΙΝΑΚΗ
(1)

22:00

23:00

Court 3 (green set)

08:00

09:00

10:00

11:00

12:00

13:00

14:00

ΘΕΟΧΑΡΑΤΟΣ
ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
(3)
ΠΟΥΖΟΥΚΑΚΗΣ
ΔΡΑΚΟΣ
(6)
ΠΟΥΖΟΥΚΑΚΗΣ
ΣΚΟΥΡΜΑΛΑ
(5)
ΘΕΟΧΑΡΑΤΟΣ
ΠΕΡΓΑΝΤΗΣ
(4)
ΘΕΟΧΑΡΑΤΟΣ
ΠΕΡΓΑΝΤΗΣ
(4)
ΠΟΥΖΟΥΚΑΚΗΣ
Διακογεωργίου
(1)

22:00

23:00

Court 4 (green set)

08:00

09:00

10:00

11:00

12:00

13:00

14:00

ΘΕΟΧΑΡΑΤΟΣ
ΠΟΛΙΑ
(3)
ΠΟΥΖΟΥΚΑΚΗΣ
ΠΕΤΡΟΥΓΑΚΗ
(5)
ΚΟΝΤΑΚΗ
ΚΟΥΦΟΜΑΝΩΛΗ
(3)
ΠΟΥΖΟΥΚΑΚΗΣ
ΒΟΛΟΝΑΚΗΣ
(4)
ΠΟΥΖΟΥΚΑΚΗΣ
ΜΑΥΡΟΝΙΚΟΛΑ
(4)
ΚΟΝΤΑΚΗ
ΒΟΛΟΝΑΚΗΣ
(2)

22:00

23:00

Court 5 (green set)

08:00

09:00

10:00

11:00

12:00

13:00

14:00

ΘΕΟΧΑΡΑΤΟΣ
ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ
(3)
ΚΟΝΤΑΚΗ
ΜΑΡΙΝΑΚΗ
(3)
ΚΟΝΤΑΚΗ
ΧΕΙΜΩΝΕΤΤΟΥ
(3)
ΚΟΝΤΑΚΗ
ΒΛΑΧΟΝΙΚΟΛΟΣ
(1)
ΚΟΝΤΑΚΗ
ΖΕΡΒΑ
(1)

21:00

22:00

23:00

Court 6 (green set)

08:00

09:00

10:00

11:00

12:00

13:00

14:00

ΘΕΟΧΑΡΑΤΟΣ
ΑΡΑΠΗ
(3)
ΚΟΝΤΑΚΗ
ΜΑΥΡΟΝΙΚΟΛΑΣ
(3)
ΒΛΑΧΟΝΙΚΟΛΟΣ
ΚΟΝΤΑΚΗ
(1)
ΖΕΡΒΑ
ΠΟΥΖΟΥΚΑΚΗΣ
(1)
ΖΕΡΒΑ
ΠΟΥΖΟΥΚΑΚΗΣ
(1)

21:00

22:00

23:00

Court 7 (clay)

08:00

09:00

10:00

11:00

12:00

13:00

14:00

ΣΚΟΥΡΜΑΛΛΑΣ
ΘΕΟΧΑΡΑΤΟΣ
ΧΑΤΖΗΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
(4)
ΘΕΟΧΑΡΑΤΟΣ
ΧΑΤΖΗΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
(4)

21:00

22:00

23:00

Court 8 (clay)

08:00

09:00

10:00

11:00

12:00

13:00

14:00

15:00

ΣΚΟΥΡΜΑΛΛΑΣ

21:00

22:00

23:00

Court 9 (clay)

08:00

09:00

10:00

11:00

ΒΛΑΧΟΝΙΚΟΛΟΣ
ΠΟΥΖΟΥΚΑΚΗΣ
(1)

14:00

15:00

16:00

ΣΚΟΥΡΜΑΛΛΑΣ

21:00

22:00

23:00

Mini 1

08:00

09:00

10:00

11:00

12:00

13:00

14:00

15:00

16:00

17:00

18:00

19:00

20:00

21:00

22:00

23:00

Mini 2

08:00

09:00

10:00

11:00

12:00

13:00

14:00

15:00

16:00

17:00

18:00

19:00

20:00

21:00

22:00

23:00

Έλλη 1

08:00

ΜΑΓΟΣ
ΠΑΡΙΝΟΥ
(1)

10:00

11:00

12:00

13:00

14:00

15:00

ΚΑΡΑΜΑΡΙΟΥ
ΦΟΥΡΤΟΥΝΗ
Νικολιδάκης
ΡΑΜΜΟΣ
(4)
ΜΠΟΙΝΤΑ
ΠΟΥΖΟΥΚΑΚΗΣ
(3)

21:00

22:00

23:00

Έλλη 2

08:00

ΧΑΝΤΖΗ
OSIO
(1)

10:00

11:00

12:00

13:00

14:00

15:00

16:00

ΜΑΓΟΣ
ΚΟΥΚΟΥΡΑΣ
(1)
ΜΑΓΟΣ
ΠΑΡΑΦΟΡΟΥ
(1)
ΜΑΓΟΣ
ΙΩΣΗΦ
(1)
ΧΑΝΤΖΗ
ΚΑΛΛΙΟΥΔΑΚΗΣ
(1)

21:00

22:00

23:00

Έλλη 3

08:00

09:00

10:00

11:00

12:00

13:00

14:00

15:00

16:00

17:00

18:00

19:00

ΜΑΓΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ
(1)

21:00

22:00

23:00

Πέμπτη, 25/04/2024 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00
Court 1 (green set)

08:00

09:00

10:00

11:00

12:00

13:00

14:00

15:00

ΣΚΟΥΡΜΑΛΛΑΣ

21:00

22:00

23:00

Court 2 (green set)

08:00

09:00

10:00

11:00

12:00

13:00

ΓΙΩΡΓΙΟΥ
ΠΕΡΓΑΝΤΗΣ
ΘΕΟΧΑΡΑΤΟΣ
ΜΑΥΡΟΝΙΚΟΛΑΣ
(3)
ΓΙΩΡΓΙΟΥ
ΠΕΡΙΔΗΣ
(3)
ΠΟΥΖΟΥΚΑΚΗΣ
ΒΛΑΧΟΝΙΚΟΛΟΣ
(1)
ΠΟΥΖΟΥΚΑΚΗΣ
ΓΙΩΡΓΙΟΥ
(1)

21:00

22:00

23:00

Court 3 (green set)

08:00

09:00

10:00

11:00

12:00

13:00

14:00

ΘΕΟΧΑΡΑΤΟΣ
ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
(3)
ΠΟΥΖΟΥΚΑΚΗΣ
ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗ
(4)
ΠΟΥΖΟΥΚΑΚΗΣ
ΔΙΑΚΟΥΛΑΣ
(4)
ΘΕΟΧΑΡΑΤΟΣ
ΠΕΡΓΑΝΤΗΣ
(4)
ΘΕΟΧΑΡΑΤΟΣ
ΠΕΡΓΑΝΤΗΣ
(4)
ΠΟΥΖΟΥΚΑΚΗΣ
ΑΛΑΧΟΥΖΟΣ
(2)

22:00

23:00

Court 4 (green set)

08:00

09:00

10:00

11:00

12:00

13:00

14:00

ΘΕΟΧΑΡΑΤΟΣ
ΠΟΛΙΑ
(3)
ΚΟΝΤΑΚΗ
ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ
(1)
ΚΟΝΤΑΚΗ
ΠΟΥΖΟΥΚΑΚΗΣ
(1)
ΠΟΥΖΟΥΚΑΚΗΣ
ΖΕΡΒΑ
(1)
ΠΟΥΖΟΥΚΑΚΗΣ
ΖΕΡΒΑ
(1)
ΚΟΝΤΑΚΗ
ΒΟΛΟΝΑΚΗΣ
(1)

22:00

23:00

Court 5 (green set)

08:00

09:00

10:00

11:00

12:00

13:00

14:00

ΘΕΟΧΑΡΑΤΟΣ
ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ
(3)
ΚΟΝΤΑΚΗ
ΒΑΓΙΑΝΑΚΗ
(1)
ΚΟΝΤΑΚΗ
ΠΟΥΖΟΥΚΑΚΗΣ
(1)
ΚΟΝΤΑΚΗ
ΑΡΑΠΗ
(1)
ΚΟΝΤΑΚΗ
ΖΕΡΒΑ

21:00

22:00

23:00

Court 6 (green set)

08:00

09:00

10:00

11:00

12:00

13:00

14:00

ΘΕΟΧΑΡΑΤΟΣ
ΑΡΑΠΗ
(3)
ΚΟΝΤΑΚΗ
ΒΑΓΙΑΝΑΚΗ
(1)
ΒΛΑΧΟΝΙΚΟΛΟΣ
ΚΟΝΤΑΚΗ
(1)
ΖΕΡΒΑ
ΠΟΥΖΟΥΚΑΚΗΣ
(1)
ΖΕΡΒΑ
ΚΟΝΤΑΚΗ
(1)

21:00

22:00

23:00

Court 7 (clay)

08:00

09:00

10:00

11:00

12:00

13:00

14:00

15:00

ΣΚΟΥΡΜΑΛΛΑΣ

21:00

22:00

23:00

Court 8 (clay)

08:00

09:00

10:00

11:00

12:00

13:00

14:00

15:00

ΣΚΟΥΡΜΑΛΛΑΣ

21:00

22:00

23:00

Court 9 (clay)

08:00

09:00

ΒΛΑΧΟΝΙΚΟΛΟΣ
ΠΟΥΖΟΥΚΑΚΗΣ
(1)

12:00

13:00

14:00

15:00

ΣΚΟΥΡΜΑΛΛΑΣ
ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΙΔΗΣ
ΣΥΡΤΣΑΚΟΣ

22:00

23:00

Mini 1

08:00

09:00

10:00

11:00

12:00

13:00

14:00

15:00

16:00

17:00

18:00

19:00

20:00

21:00

22:00

23:00

Mini 2

08:00

09:00

10:00

11:00

12:00

13:00

14:00

15:00

16:00

17:00

18:00

19:00

20:00

21:00

22:00

23:00

Έλλη 1
ΧΑΝΤΖΗ
OSIO
(4)

09:00

10:00

11:00

12:00

13:00

14:00

15:00

16:00

17:00

ΞΑΝΘΟΣ
ΑΛΒΑΝΟΣ
ΜΠΟΙΝΤΑ
ΠΟΥΖΟΥΚΑΚΗΣ
(3)

21:00

22:00

23:00

Έλλη 2

08:00

09:00

10:00

11:00

12:00

13:00

14:00

15:00

ΜΑΓΟΣ
ΓΙΑΚΟΥΜΑΚΗΣ
(2)
ΜΑΓΟΣ
ΜΠΑΛΑΝΤΙΝΑ
(3)
ΜΑΓΟΣ
ΤΟΥΤΣΗ
(2)
ΜΑΓΟΣ
ΧΑΤΖΗΠΑΠΑΣ
(3)

21:00

22:00

23:00

Έλλη 3

08:00

09:00

10:00

11:00

12:00

13:00

14:00

15:00

16:00

17:00

18:00

19:00

20:00

21:00

22:00

23:00