ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΓΗΠΕΔΩΝ
 
28/11/2023 - 01/12/2023
Τρίτη, 28/11/2023 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00
Court 1 (green set)
ΦΩΚΙΑΛΗΣ
ΠΕΤΑΛΑΣ
ΠΕΧΛΕΒΑΝΙΔΗ
ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΠΟΛΙΑΣ
ΣΕΙΤΗΣ
ΜΠΟΙΝΤΑ
ΑΡΑΠΗΣ
(2)
ΚΟΥΛΟΥΡΙΩΤΗΣ
ΧΥΤΗΡΗΣ
ΚΛΑΔΙΤΗ
ΚΑΡΝΑΒΑ

21:00

22:00

23:00

Court 2 (green set)
ΓΙΩΡΓΙΟΥ
ΠΟΥΖΟΥΚΑΚΗΣ
(1)
ΓΙΩΡΓΙΟΥ
ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΗΣ
(1)
ΠΟΥΖΟΥΚΑΚΗΣ
ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΓΙΩΡΓΙΟΥ
ΠΕΡΓΑΝΤΗΣ
(1)
ΘΕΟΧΑΡΑΤΟΣ
ΜΑΥΡΟΝΙΚΟΛΑΣ
(3)
ΓΙΩΡΓΙΟΥ
ΠΕΡΙΔΗΣ
(3)
ΠΟΥΖΟΥΚΑΚΗΣ
ΒΛΑΧΟΝΙΚΟΛΟΣ
(1)
ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ
ΙΑΤΡΟΥ
(1)
ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ
ΣΤΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ
(1)
ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ
ΚΑΒΟΥΚΛΗΣ
(1)

22:00

23:00

Court 3 (green set)
ΠΟΥΖΟΥΚΑΚΗΣ
ΜΑΥΡΟΝΙΚΟΛΑ
(1)
ΘΕΟΧΑΡΑΤΟΣ
ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
(3)
ΠΟΥΖΟΥΚΑΚΗΣ
ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗ
(4)
ΠΟΥΖΟΥΚΑΚΗΣ
ΔΙΑΚΟΥΛΑΣ
(4)
ΘΕΟΧΑΡΑΤΟΣ
ΠΕΡΓΑΝΤΗΣ
(4)
ΘΕΟΧΑΡΑΤΟΣ
ΠΕΡΓΑΝΤΗΣ
(4)
ΠΟΥΖΟΥΚΑΚΗΣ
ΑΛΑΧΟΥΖΟΣ
(2)

22:00

23:00

Court 4 (green set)
ΘΕΟΧΑΡΑΤΟΣ
ΠΟΛΙΑ
(3)
ΚΟΝΤΑΚΗ
ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ
(1)
ΚΟΝΤΑΚΗ
ΠΟΥΖΟΥΚΑΚΗΣ
(1)
ΠΟΥΖΟΥΚΑΚΗΣ
ΖΕΡΒΑ
(1)
ΠΟΥΖΟΥΚΑΚΗΣ
ΖΕΡΒΑ
(1)
ΚΟΝΤΑΚΗ
ΚΑΡΑΜΗΝΑΣ
(1)

22:00

23:00

Court 5 (green set)
ΘΕΟΧΑΡΑΤΟΣ
ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ
(3)
ΚΟΝΤΑΚΗ
ΒΑΓΙΑΝΑΚΗ
(1)
ΚΟΝΤΑΚΗ
ΠΟΥΖΟΥΚΑΚΗΣ
(1)
ΚΟΝΤΑΚΗ
ΑΡΑΠΗ
(1)
ΚΟΝΤΑΚΗ
ΖΕΡΒΑ

21:00

22:00

23:00

Court 6 (green set)
ΚΟΝΤΑΚΗ
ΜΠΟΝΗ
(1)
ΘΕΟΧΑΡΑΤΟΣ
ΑΡΑΠΗ
(3)
ΚΟΝΤΑΚΗ
ΒΑΓΙΑΝΑΚΗ
(1)
ΒΛΑΧΟΝΙΚΟΛΟΣ
ΚΟΝΤΑΚΗ
(1)
ΖΕΡΒΑ
ΠΟΥΖΟΥΚΑΚΗΣ
(1)
ΖΕΡΒΑ
ΚΟΝΤΑΚΗ
(1)
ΓΙΩΡΓΙΟΥ
ΠΟΥΖΟΥΚΑΚΗΣ
(1)

22:00

23:00

Court 7 (clay)
ΦΑΡΜΑΚΙΔΗΣ
ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΗΣ
ΤΕΛΟΓΛΟΥ
ΚΟΚΑΛΙΤΣΑΣ
ΤΣΙΠΟΤΗΣ
ΚΑΒΑΛΑΚΗΣ
ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΗΣ
ΜΑΥΡΟΝΙΚΟΛΑΣ
ΘΕΟΧΑΡΑΤΟΣ
ΧΑΤΖΗΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
(4)
ΘΕΟΧΑΡΑΤΟΣ
ΧΑΤΖΗΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
(4)

21:00

22:00

23:00

Court 8 (clay)
ΚΑΠΝΟΥΛΛΑΣ
ΜΠΟΝΗΣ
ΚΑΤΟΙΚΑΣ
ΤΕΜΠΛΑΛΕΞΗΣ
ΣΚΟΥΡΜΑΛΛΑΣ
ΙΑΤΡΟΣ
ΑΡΑΠΗΣ
ΚΑΒΟΥΚΛΗΣ
(4)
ΣΟΥΛΟΥΝΙΑΣ
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ

21:00

22:00

23:00

Court 9 (clay)

19:00

20:00

21:00

22:00

23:00

Mini 1

19:00

20:00

21:00

22:00

23:00

Mini 2

19:00

20:00

21:00

22:00

23:00

Έλλη 1
ΧΑΝΤΖΗ
OSIO
(4)
ΚΟΝΤΑΚΗ
ΚΟΝΤΑΚΗΣ
(1)
ΚΩΣΤΑΣ
ΚΑΝΤΙΔΕΝΟΣ
ΜΠΟΙΝΤΑ
ΠΟΥΖΟΥΚΑΚΗΣ
(2)
ΜΠΟΙΝΤΑ
ΚΟΝΤΑΚΗ
(1)

22:00

23:00

Έλλη 2
ΜΑΓΟΣ
ΓΙΑΚΟΥΜΑΚΗΣ
(3)
ΜΑΓΟΣ
ΜΠΑΛΑΝΤΙΝΑ
(3)
ΜΑΓΟΣ
ΔΙΚΑΣΤΟΠΟΥΛΟΣ
(2)
ΜΑΓΟΣ
ΧΑΤΖΗΠΑΠΑΣ
(3)

21:00

22:00

23:00

Έλλη 3

19:00

20:00

21:00

22:00

23:00

Τετάρτη, 29/11/2023 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00
Court 1 (green set)

08:00

09:00

Χατζηγεωργίου
Καστανίδης

11:00

12:00

13:00

14:00

ΚΑΡΝΑΒΑ
ΠΕΧΛΕΒΑΝΙΔΗ
ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΑΛΙΟΥΡΗΣ
ΣΚΟΥΡΜΑΛΛΑΣ
ΘΕΟΧΑΡΑΤΟΣ
ΚΟΝΤΑΚΗ
(3)

22:00

23:00

Court 2 (green set)

08:00

ΠΟΥΖΟΥΚΑΚΗΣ
ΜΟΥΣΤΑΚΗΣ
(2)
ΠΟΥΖΟΥΚΑΚΗΣ
ΑΗΜΑΛΑΚΗ
(1)

11:00

12:00

13:00

ΓΙΩΡΓΙΟΥ
ΠΕΡΓΑΝΤΗΣ
(1)
ΘΕΟΧΑΡΑΤΟΣ
ΜΑΥΡΟΝΙΚΟΛΑΣ
(3)
ΠΟΥΖΟΥΚΑΚΗΣ
ΚΟΝΤΑΚΗ
(1)
ΓΙΩΡΓΙΟΥ
ΚΟΥΚΟΥΛΑ
(4)
ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ
ΜΑΡΙΝΑΚΗ
(1)
ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ
ΚΑΒΟΥΚΛΗΣ
(1)
ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ
ΜΑΡΙΝΑΚΗ
(1)

22:00

23:00

Court 3 (green set)

08:00

09:00

10:00

11:00

12:00

13:00

14:00

ΘΕΟΧΑΡΑΤΟΣ
ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
(3)
ΠΟΥΖΟΥΚΑΚΗΣ
ΔΡΑΚΟΣ
(6)
ΠΟΥΖΟΥΚΑΚΗΣ
ΣΚΟΥΡΜΑΛΑ
(5)
ΘΕΟΧΑΡΑΤΟΣ
ΠΕΡΓΑΝΤΗΣ
(4)
ΘΕΟΧΑΡΑΤΟΣ
ΠΕΡΓΑΝΤΗΣ
(4)
ΠΟΥΖΟΥΚΑΚΗΣ
Διακογεωργίου
(1)

22:00

23:00

Court 4 (green set)

08:00

09:00

10:00

11:00

12:00

13:00

14:00

ΘΕΟΧΑΡΑΤΟΣ
ΠΟΛΙΑ
(3)
ΠΟΥΖΟΥΚΑΚΗΣ
ΠΕΤΡΟΥΓΑΚΗ
(5)
ΚΟΝΤΑΚΗ
ΚΟΥΦΟΜΑΝΩΛΗ
(3)
ΠΟΥΖΟΥΚΑΚΗΣ
ΒΟΛΟΝΑΚΗΣ
(4)
ΠΟΥΖΟΥΚΑΚΗΣ
ΜΑΥΡΟΝΙΚΟΛΑ
(4)
ΚΟΝΤΑΚΗ
ΒΟΛΟΝΑΚΗΣ
(2)

22:00

23:00

Court 5 (green set)

08:00

09:00

10:00

11:00

12:00

13:00

14:00

ΘΕΟΧΑΡΑΤΟΣ
ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ
(3)
ΚΟΝΤΑΚΗ
ΜΑΡΙΝΑΚΗ
(3)
ΚΟΝΤΑΚΗ
ΧΕΙΜΩΝΕΤΤΟΥ
(3)
ΚΟΝΤΑΚΗ
ΒΛΑΧΟΝΙΚΟΛΟΣ
(1)
ΚΟΝΤΑΚΗ
ΖΕΡΒΑ
(1)

21:00

22:00

23:00

Court 6 (green set)

08:00

09:00

10:00

11:00

12:00

13:00

14:00

ΘΕΟΧΑΡΑΤΟΣ
ΑΡΑΠΗ
(3)
ΚΟΝΤΑΚΗ
ΜΑΥΡΟΝΙΚΟΛΑΣ
(3)
ΒΛΑΧΟΝΙΚΟΛΟΣ
ΚΟΝΤΑΚΗ
(1)
ΖΕΡΒΑ
ΠΟΥΖΟΥΚΑΚΗΣ
(1)
ΖΕΡΒΑ
ΠΟΥΖΟΥΚΑΚΗΣ
(1)

21:00

22:00

23:00

Court 7 (clay)

08:00

09:00

10:00

11:00

12:00

13:00

ΤΖΑΝΕΡΟΣ
ΜΑΡΓΚΟΣ
ΚΑΒΑΛΑΚΗΣ
ΡΑΜΜΟΣ
ΧΑΤΖΗΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
ΠΛΙΓΚΟΣ
Νικολιδάκης
ΔΙΑΚΙΔΗΣ
(4)
ΘΕΟΧΑΡΑΤΟΣ
ΧΑΤΖΗΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
(4)
ΘΕΟΧΑΡΑΤΟΣ
ΧΑΤΖΗΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
(4)

21:00

22:00

23:00

Court 8 (clay)

08:00

ΞΑΝΘΟΣ
ΑΛΒΑΝΟΣ

10:00

11:00

12:00

13:00

14:00

ΣΚΟΥΡΜΑΛΛΑΣ
ΚΑΤΟΙΚΑΣ
ΤΕΜΠΛΑΛΕΞΗΣ

21:00

22:00

23:00

Court 9 (clay)

08:00

09:00

10:00

11:00

12:00

13:00

14:00

15:00

16:00

ΣΚΟΥΡΜΑΛΛΑΣ
ΣΟΥΛΟΥΝΙΑΣ
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ

20:00

21:00

22:00

23:00

Mini 1

08:00

09:00

10:00

11:00

12:00

13:00

14:00

15:00

16:00

17:00

18:00

19:00

20:00

21:00

22:00

23:00

Mini 2

08:00

09:00

10:00

11:00

12:00

13:00

14:00

15:00

16:00

17:00

18:00

19:00

20:00

21:00

22:00

23:00

Έλλη 1

08:00

09:00

10:00

11:00

12:00

13:00

14:00

ΦΑΡΜΑΚΙΔΗΣ
ΠΕΤΑΛΑΣ
(4)

17:00

ΜΠΟΙΝΤΑ
ΠΟΥΖΟΥΚΑΚΗΣ
(2)
ΜΠΟΙΝΤΑ
ΠΟΥΖΟΥΚΑΚΗΣ
(2)

22:00

23:00

Έλλη 2

08:00

09:00

10:00

11:00

12:00

13:00

14:00

15:00

16:00

ΜΑΓΟΣ
ΚΟΥΚΟΥΡΑΣ
(2)
ΜΑΓΟΣ
ΠΑΡΙΝΟΥ
(2)
ΜΑΓΟΣ
ΚΑΤΣΙΔΩΝΗΣ

20:00

21:00

22:00

23:00

Έλλη 3

08:00

09:00

10:00

11:00

12:00

13:00

14:00

15:00

16:00

17:00

18:00

19:00

20:00

21:00

22:00

23:00

Πέμπτη, 30/11/2023 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00
Court 1 (green set)

08:00

09:00

10:00

11:00

12:00

13:00

14:00

15:00

16:00

ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ
ΠΟΛΙΑΣ
ΔΙΑΚΟΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΚΛΑΔΙΤΗ
ΣΚΟΥΡΜΑΛΛΑΣ

21:00

22:00

23:00

Court 2 (green set)

08:00

ΠΟΥΖΟΥΚΑΚΗΣ
ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
(1)
ΠΟΥΖΟΥΚΑΚΗΣ
ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ
(1)

11:00

12:00

13:00

ΓΙΩΡΓΙΟΥ
ΠΕΡΓΑΝΤΗΣ
(1)
ΘΕΟΧΑΡΑΤΟΣ
ΜΑΥΡΟΝΙΚΟΛΑΣ
(3)
ΓΙΩΡΓΙΟΥ
ΠΕΡΙΔΗΣ
(3)
ΠΟΥΖΟΥΚΑΚΗΣ
ΒΛΑΧΟΝΙΚΟΛΟΣ
(1)
ΠΟΥΖΟΥΚΑΚΗΣ
ΓΙΩΡΓΙΟΥ
(1)

21:00

22:00

23:00

Court 3 (green set)

08:00

09:00

10:00

11:00

12:00

13:00

14:00

ΘΕΟΧΑΡΑΤΟΣ
ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
(3)
ΠΟΥΖΟΥΚΑΚΗΣ
ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗ
(4)
ΠΟΥΖΟΥΚΑΚΗΣ
ΔΙΑΚΟΥΛΑΣ
(4)
ΘΕΟΧΑΡΑΤΟΣ
ΠΕΡΓΑΝΤΗΣ
(4)
ΘΕΟΧΑΡΑΤΟΣ
ΠΕΡΓΑΝΤΗΣ
(4)
ΠΟΥΖΟΥΚΑΚΗΣ
ΑΛΑΧΟΥΖΟΣ
(2)

22:00

23:00

Court 4 (green set)

08:00

09:00

10:00

11:00

12:00

13:00

14:00

ΘΕΟΧΑΡΑΤΟΣ
ΠΟΛΙΑ
(3)
ΚΟΝΤΑΚΗ
ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ
(1)
ΚΟΝΤΑΚΗ
ΠΟΥΖΟΥΚΑΚΗΣ
(1)
ΠΟΥΖΟΥΚΑΚΗΣ
ΖΕΡΒΑ
(1)
ΠΟΥΖΟΥΚΑΚΗΣ
ΖΕΡΒΑ
(1)
ΚΟΝΤΑΚΗ
ΒΟΛΟΝΑΚΗΣ
(1)

22:00

23:00

Court 5 (green set)

08:00

09:00

10:00

11:00

12:00

13:00

14:00

ΘΕΟΧΑΡΑΤΟΣ
ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ
(3)
ΚΟΝΤΑΚΗ
ΒΑΓΙΑΝΑΚΗ
(1)
ΚΟΝΤΑΚΗ
ΠΟΥΖΟΥΚΑΚΗΣ
(1)
ΚΟΝΤΑΚΗ
ΑΡΑΠΗ
(1)
ΚΟΝΤΑΚΗ
ΖΕΡΒΑ

21:00

22:00

23:00

Court 6 (green set)

08:00

09:00

10:00

11:00

12:00

13:00

14:00

ΘΕΟΧΑΡΑΤΟΣ
ΑΡΑΠΗ
(3)
ΚΟΝΤΑΚΗ
ΒΑΓΙΑΝΑΚΗ
(1)
ΒΛΑΧΟΝΙΚΟΛΟΣ
ΚΟΝΤΑΚΗ
(1)
ΖΕΡΒΑ
ΠΟΥΖΟΥΚΑΚΗΣ
(1)
ΖΕΡΒΑ
ΚΟΝΤΑΚΗ
(1)

21:00

22:00

23:00

Court 7 (clay)

08:00

09:00

10:00

11:00

12:00

13:00

ΚΑΤΤΑΒΕΝΟΣ
ΚΑΡΑΜΗΝΑΣ
(4)

16:00

17:00

ΧΥΤΗΡΗΣ
ΛΑΔΑΣ

19:00

20:00

21:00

22:00

23:00

Court 8 (clay)

08:00

09:00

10:00

11:00

12:00

13:00

14:00

ΚΑΠΝΟΥΛΛΑΣ
ΜΠΟΝΗΣ
ΣΚΟΥΡΜΑΛΛΑΣ

20:00

21:00

22:00

23:00

Court 9 (clay)

08:00

09:00

10:00

11:00

12:00

13:00

14:00

15:00

ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ
ΧΑΤΖΗΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
(4)

18:00

19:00

20:00

21:00

22:00

23:00

Mini 1

08:00

09:00

10:00

11:00

12:00

13:00

14:00

15:00

16:00

17:00

18:00

19:00

20:00

21:00

22:00

23:00

Mini 2

08:00

09:00

10:00

11:00

12:00

13:00

14:00

15:00

16:00

17:00

18:00

19:00

20:00

21:00

22:00

23:00

Έλλη 1
ΧΑΝΤΖΗ
OSIO
(4)

09:00

10:00

11:00

12:00

13:00

14:00

15:00

16:00

17:00

18:00

ΜΠΟΙΝΤΑ
ΠΟΥΖΟΥΚΑΚΗΣ
(2)
ΜΠΟΙΝΤΑ
ΠΟΥΖΟΥΚΑΚΗΣ
(1)

22:00

23:00

Έλλη 2

08:00

09:00

10:00

11:00

12:00

13:00

14:00

15:00

ΜΑΓΟΣ
ΓΙΑΚΟΥΜΑΚΗΣ
(3)
ΜΑΓΟΣ
ΜΠΑΛΑΝΤΙΝΑ
(3)
ΜΑΓΟΣ
ΔΙΚΑΣΤΟΠΟΥΛΟΣ
(2)
ΜΑΓΟΣ
ΧΑΤΖΗΠΑΠΑΣ
(3)

21:00

22:00

23:00

Έλλη 3

08:00

09:00

10:00

11:00

12:00

13:00

14:00

15:00

16:00

17:00

18:00

19:00

20:00

21:00

22:00

23:00

Παρασκευή, 01/12/2023 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00
Court 1 (green set)

08:00

09:00

10:00

11:00

12:00

13:00

14:00

15:00

16:00

17:00

ΜΠΟΙΝΤΑ
ΑΡΑΠΗΣ
(2)

19:00

20:00

ΝΟΜΙΚΟΣ
ΕΥΘΥΜΙΟΥ

22:00

23:00

Court 2 (green set)

08:00

09:00

10:00

11:00

12:00

13:00

ΓΙΩΡΓΙΟΥ
ΠΕΡΓΑΝΤΗΣ
(1)
ΘΕΟΧΑΡΑΤΟΣ
ΜΑΥΡΟΝΙΚΟΛΑΣ
(3)
ΓΙΩΡΓΙΟΥ
ΠΕΡΙΔΗΣ
(3)
ΓΙΩΡΓΙΟΥ
ΚΟΥΚΟΥΛΑ
(4)
ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ
ΙΑΤΡΟΥ
(1)
ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ
ΣΤΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ
(1)
ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ
ΧΑΠΙΠΗΣ
(1)

22:00

23:00

Court 3 (green set)

08:00

09:00

10:00

11:00

12:00

13:00

14:00

ΘΕΟΧΑΡΑΤΟΣ
ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
(3)
ΠΟΥΖΟΥΚΑΚΗΣ
ΔΡΑΚΟΣ
(6)
ΠΟΥΖΟΥΚΑΚΗΣ
ΣΚΟΥΡΜΑΛΑ
(5)
ΘΕΟΧΑΡΑΤΟΣ
ΠΕΡΓΑΝΤΗΣ
(4)
ΘΕΟΧΑΡΑΤΟΣ
ΠΕΡΓΑΝΤΗΣ
(4)
ΠΟΥΖΟΥΚΑΚΗΣ
ΑΛΑΧΟΥΖΟΣ
(1)

22:00

23:00

Court 4 (green set)

08:00

09:00

10:00

11:00

12:00

13:00

14:00

ΘΕΟΧΑΡΑΤΟΣ
ΠΟΛΙΑ
(3)
ΠΟΥΖΟΥΚΑΚΗΣ
ΠΕΤΡΟΥΓΑΚΗ
(5)
ΚΟΝΤΑΚΗ
ΚΟΥΦΟΜΑΝΩΛΗ
(3)
ΚΟΝΤΑΚΗ
ΠΟΥΖΟΥΚΑΚΗΣ
(1)
ΚΟΝΤΑΚΗ
ΣΠΑΝΟΣ
(1)
ΚΟΝΤΑΚΗ
ΣΠΑΝΟΥ
(1)

22:00

23:00

Court 5 (green set)

08:00

09:00

10:00

11:00

12:00

13:00

14:00

ΘΕΟΧΑΡΑΤΟΣ
ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ
(3)
ΚΟΝΤΑΚΗ
ΜΑΡΙΝΑΚΗ
(3)
ΚΟΝΤΑΚΗ
ΧΕΙΜΩΝΕΤΤΟΥ
(3)
ΖΕΡΒΑ
ΠΟΥΖΟΥΚΑΚΗΣ
(1)
ΖΕΡΒΑ
ΚΟΝΤΑΚΗ
(1)

21:00

22:00

23:00

Court 6 (green set)

08:00

09:00

10:00

11:00

12:00

13:00

14:00

ΘΕΟΧΑΡΑΤΟΣ
ΑΡΑΠΗ
(3)
ΚΟΝΤΑΚΗ
ΜΑΥΡΟΝΙΚΟΛΑΣ
(3)
ΒΛΑΧΟΝΙΚΟΛΟΣ
ΚΟΝΤΑΚΗ
(1)
ΠΟΥΖΟΥΚΑΚΗΣ
ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΔΗ
(1)
ΠΟΥΖΟΥΚΑΚΗΣ
ΑΗΜΑΛΑΚΗ
(1)

21:00

22:00

23:00

Court 7 (clay)

08:00

09:00

10:00

11:00

12:00

13:00

14:00

ΦΩΚΙΑΛΗΣ
ΠΕΤΑΛΑΣ
ΤΣΙΓΑΡΟΣ
ΜΑΡΓΚΟΣ

17:00

18:00

ΘΕΟΧΑΡΑΤΟΣ
ΧΑΤΖΗΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
(4)
ΘΕΟΧΑΡΑΤΟΣ
ΧΑΤΖΗΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
(4)

21:00

22:00

23:00

Court 8 (clay)

08:00

09:00

10:00

11:00

12:00

13:00

14:00

ΣΚΟΥΡΜΑΛΛΑΣ

20:00

21:00

22:00

23:00

Court 9 (clay)

08:00

09:00

10:00

11:00

12:00

13:00

14:00

15:00

16:00

17:00

18:00

19:00

20:00

21:00

22:00

23:00

Mini 1

08:00

09:00

10:00

11:00

12:00

13:00

14:00

15:00

16:00

17:00

18:00

19:00

20:00

21:00

22:00

23:00

Mini 2

08:00

09:00

10:00

11:00

12:00

13:00

14:00

15:00

16:00

17:00

18:00

19:00

20:00

21:00

22:00

23:00

Έλλη 1

08:00

09:00

10:00

11:00

12:00

13:00

14:00

15:00

16:00

17:00

18:00

ΜΠΟΙΝΤΑ
ΠΟΥΖΟΥΚΑΚΗΣ
(2)

21:00

22:00

23:00

Έλλη 2

08:00

09:00

10:00

11:00

12:00

13:00

14:00

15:00

16:00

ΜΑΓΟΣ
ΚΟΥΚΟΥΡΑΣ
(2)
ΜΑΓΟΣ
ΠΑΡΑΦΟΡΟΥ
(1)

19:00

ΜΑΓΟΣ
ΧΑΤΖΗΠΑΠΑΣ
(3)

21:00

22:00

23:00

Έλλη 3

08:00

09:00

10:00

11:00

12:00

13:00

14:00

15:00

16:00

17:00

18:00

19:00

20:00

21:00

22:00

23:00